Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 13.02.2018 o 14:00

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z XXXIV. MZ MC Bratislava-Ružinov, konaného dňa 13.02.2018Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - voľba overovateľov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - voľba návrhovej komisie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu - schválenie programu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018-2020 - hlasovanie za vystúpenie občanov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:

Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Dr. Pavol Jusko Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík      


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec Ing. Peter Hrapko    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018-2020 - hlasovanie za ukončenie diskusie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Proti:

Ing. Peter Turlík      


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Ferák Ing. Anna Reinerová    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018-2020 - NU (Ing. Hrapko) - presun 250 tis. Eur z Cultus Ružinov, a.s. na sociálne služby
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 6
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Proti:

Bc. Radovan Bajer MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Pener
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík    


   Zdržali sa:

Ing. Katarína Šimončičová      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018-2020 - NU (Ing. Šimončičová) - zapojenie RF na rekonštrukciu komunikácií vo výške 710 tis. Eur.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

MVDr Marián Gajdoš      


   Zdržali sa:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Peter Turlík


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018-2020 - NU (Bc. Bajer) - presun 123 tis. Eur z TVRaRE, s.r.o. na rekonštrukciu školského areálu ZŠ Ostredkova
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 6
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:

Bc. Radovan Bajer MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Pener JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík  


   Proti:

Mgr. Igor Adamec Mgr. Martin Ferák Ing. Peter Hrapko Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Jozef Matúšek Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová


   Nehlasovali:

Ing. Martin Patoprstý Ing. Vladimír Sloboda    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018-2020 - NU (Mgr. Adamec) - vyhlásenie roku 2018 za rok sociálnych aktivít
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 3
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Proti:

Bc. Radovan Bajer PhDr. Patrik Guldan JUDr. Daniela Šurinová  


   Zdržali sa:

MVDr Marián Gajdoš Mgr. Martin Pener    


   Nehlasovali:

Ing. Vladimír Sloboda Ing. Peter Turlík    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 2.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018-2020 - NU (Dr. Jusko) - rozširovať podmienky pre bezplatné podujatia pre ružinovské ZŠ a MŠ, seniorov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 5
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek  


   Proti:

Bc. Radovan Bajer MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Pener
JUDr. Daniela Šurinová      


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková


   Nehlasovali:

Ing. Vladimír Sloboda Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 2.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018-2020 - NU v zmysle materiálu, doplnené/upravené o pozmeňujúce/doplňujúce návrhy - ako celok
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 4
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Ing. Peter Hrapko
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Proti:

Bc. Radovan Bajer MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Pener JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 3.
Návrh na schválenie Grantového programu / výzvy mestskej časti Bratislava-Ružinov pre rok 2018 - NU (PaedDr. Barancová) - v zmysle upraveného materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.
Návrh na prevod vlastníckeho práva pozemku registra „C“ KN v lokalite Včelárskej ulice v Bratislave, parc. č. 237/39, kat. úz. Ružinov do bezpodielového spoluvlastníctva Oľgy Žvachovej a Ing. Františka Žvacha, obaja bytom Včelárska 21, 821 05 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5.
Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti ­ pozemku registra „C“, kat. úz. Ružinov parc. č. 2670/29 m2 o výmere 111 m2, zastavané plochy a nádvoria do vlastníctva Mgr. Silvii Brandisovej v podiele 1/3, Ladislavovi Brandisovi v podiele 1/3 a Márii Darvašovej a Vladimírovi Darvašovi v podiele 1/3, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 7.
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko Ing. Tatiana Tomášková    


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec Ing. Katarína Šimončičová    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 9.
Rôzne - NU (PaedDr. Barancová, JUDr. Vojtašovič) - obstaranie ÚPZ Prievoz-východ, SU Prievoz-východ
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martina Fondrková Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


   Zdržali sa:

Ing. Tatiana Tomášková      


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 9.
Rôzne - NU (Ing. Patoprstý) - odstránenie betónových skruží
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Pener JUDr. Daniela Šurinová    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 9.
Rôzne - NU (Ing. Tomášková, JUDr. Vojtašovič) - predložiť na rokovanie komisií finančnej a školskej štruktúru nákladov na rekonštrukciu jaslí vo výške 360 tis. Eur
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Dr. Pavol Jusko      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 9.
Rôzne - NU (Ing. Patoprstý) - majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na Štedrej ul., rokovať o znížení podlažnosti plánovanej výstavby
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Attila Horváth Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


   Zdržali sa:

Mgr. Martina Fondrková JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík


   Nehlasovali:

Dr. Pavol Jusko      

Záznam zasadnutia