Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 23.06.2015

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z VII. MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 23.06.2015Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie, schválenie programu - voľba overovateľov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Ing. Tomáš Alscher      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie, schválenie programu - voľba návrhovej komisie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie, schválenie programu - návrh upraveného programu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Návrh zriaďovacia listina Materskej školy, Exnárova 6, Bratislava - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Návrh zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Bancíkovej 2, Bratislava - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Návrh zriaďovacia listina Materskej školy, Západná 2, Bratislava - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.
Návrh zmena zriaďovacej listiny Materskej školy, Piesočná 2, Bratislava - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 6.
Návrh ­ Zriaďovacia listina Domova dôchodcov - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Ing. Katarína Šimončičová      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 7.
Návrh na ustanovenie p. kontrolóra zodpovednou osobou.... - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík  


   Nehlasovali:

Ing. Vladimír Sloboda JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 8.
Návrh na pomenovanie ulíc v mestskej časti Bratislava ­ Ružinov obchodná zóna PHAROS - pozmeňujúci NU (MVDr.Gajdoš)-pomenovanie PHAROS 1,2
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 5
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martina Fondrková Ing. Peter Hrapko Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová      


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek


   Nehlasovali:

Ing. Martin Patoprstý      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 9.
Návrh na pridelenie dotácie pre mládežnícke družstvá SDM Domino a FK Inter Bratislava - Hlasovanie za vystúpenie občanov-p.Nemčeková, p. Miklovičová
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

MVDr Marián Gajdoš      


   Nehlasovali:

Bc. Radovan Bajer      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 9.
Návrh na pridelenie dotácie pre mládežnícke družstvá SDM Domino a FK Inter Bratislava - pozmeňujúci NU (Dr. Jusko) - použitie 40 tis. Eur na podporu grantových programov v r. 2015
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 1
Proti: 7
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Dr. Pavol Jusko      


   Proti:

Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík
Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener Ing. Peter Turlík  


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martin Ferák Ing. Peter Hrapko Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 9.
Návrh na pridelenie dotácie pre mládežnícke družstvá SDM Domino a FK Inter Bratislava - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík Mgr. Petra Palenčárová
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Proti:

Dr. Pavol Jusko      


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Ing. Peter Hrapko Mgr. Jozef Matúšek
Ing. Martin Patoprstý Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová  


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 10.
Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Ružinovského športového klubu - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Ing.arch. Lucia Štasselová      


   Nehlasovali:

Ing. Martin Patoprstý      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 11.
Informácia o stave Ružinovského športového klubu k 10.06.2015 - NU podľa materiálu, doplnený o NU (Ing. Hrapko) - predložiť plán riešenia hokejového štadiónu a hotela pri ZŠ, Strediska netradičných športov na Pivonkovej
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Ing. Martin Patoprstý Ing.arch. Lucia Štasselová    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 12.
Návrh na vyradenie majetku RP VPS a.s. - NU podĺa materiálu doplnený o :ukladá prednostovi MU ...
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martina Fondrková Dr. Pavol Jusko Ing. Katarína Šimončičová
JUDr. Daniela Šurinová      


   Nehlasovali:

Ing. Peter Hrapko Ing.arch. Lucia Štasselová    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 13.
Informácia o stave RP VPS, a.s. - hlasovanie o vystúpení občanov: p. Hercega
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Ing. Slavomír Drozd Dr. Pavol Jusko Ing. Vladimír Sloboda  


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 13.
Informácia o stave RP VPS, a.s. - doplňujúci NU (Mgr. Fondrková) - predkladať na každé MZ informáciu o RPVPS z pohľadu naplnenia ozdravného plánu, kvatifikovať dopady ozdravného plánu na rozpočet MČ BA-Ružinov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:

Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martina Fondrková Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík      


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
MVDr Marián Gajdoš Dr. Pavol Jusko Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Bc. Radovan Bajer      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 13.
Informácia o stave RP VPS, a.s. - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

Mgr. Martina Fondrková Ing. Peter Turlík    


   Nehlasovali:

Bc. Radovan Bajer      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 14.
Návrh na úpravu stanov RP VPS, a.s. - doplňujúci NU (Ing. Patoprstý) - zmena stanov v čl. IX, (počet členov Predstavenstva z 3 na 1) a čl. XX (Podpisovanie za spoločnosť)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 9
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Dr. Pavol Jusko Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Proti:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Peter Turlík      


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 14.
Vystúpenie občanov - hlasovanie za možnosť vystúpenia občanov - p. Herceg, Fraňová, Kundis, Lazovská,Kováčová,Kováč,Harsányiová,Turanský,Poláčiková,Miklovičová,Nemčeková
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 24


   Za:

Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer Mgr. Martina Fondrková Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 14.
Návrh na úpravu stanov RP VPS, a.s. - NU ako celok (podľa materiálu doplnené o pozmeňujúci NU Ing. Patoprstého)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


   Zdržali sa:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martina Fondrková Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Pener
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Peter Turlík    


   Nehlasovali:

JUDr. Daniela Šurinová      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 15.
Návrh na doplnenie sobášiacich poslancov - doplňujúci NU (Ing. Reinerová)-stanovenie pravidiel na sobášenie pre sobášiacich poslancov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková Mgr. Martin Lazík Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

JUDr. Daniela Šurinová      


   Zdržali sa:

Bc. Radovan Bajer MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Martin Pener Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Peter Turlík  


   Nehlasovali:

Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko    


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 15.
Návrh na doplnenie sobášiacich poslancov - NU ako celku (v zmysle materiálu, doplnený o NU Ing. Reinerovej)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 16.
Návrh Dodatku č. 12 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2013 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava ­ Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 61, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Nehlasovali:

Ing. Slavomír Drozd      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 17.
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru č. 8 -6 (sklad), prízemie, v hospodárskom bloku Ružová dolina 33 súpisné číslo 624 v Bratislave, na ulici Ružová dolina, číslo vchodu 33, ktorý je vybudovaný na pozemku parcelné číslo 9373/1, zapísaný na liste vlastníctva číslo 2087, pre obec Bratislava, okres Bratislava II, obec Bratislava-m.č. Ružinov, katastrálne územie Nivy na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hospodárskeho bloku, ktorého veľkosť je 750/153554 - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 18.
Návrh na prevod nebytového priestoru č. 12-901 (bývalá kotolňa), suterén, o výmere podlahovej plochy 36,70m2 nachádzajúceho sa v bytovom dome v Bratislave, na ulici Stodolova číslo vchodu 5, súpisné číslo 291, postavený na pozemku parcela číslo 11233/10 v katastrálnom území Nivy - NU podľa materiálu, s upravenou kúpnou cenou - z 5.000,- na 10000,- Eur (návrh Mgr. Lazíka, osvojené predkladateľom)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Martin Lazík Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan Ing. Katarína Šimončičová    


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek Ing. Vladimír Sloboda
JUDr. Daniela Šurinová      


   Nehlasovali:

Ing. Tatiana Tomášková      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 19.
Návrh na prenájom časti nehnuteľností - časť strechy samostatne stojacej budovy, súpisné číslo 5824 ­ iná budova, Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave, objekt SO 02 blok D ­ kotolňa a trafostanica, ktorá je vybudovaná na pozemku parcela registra „C" evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo 14814/383, zapísaná na liste vlastníctva č. 4967 v spoluvlastníctve Mestskej časti Bratislava ­ Ružinov a Západoslovenská distribučná, a.s., katastrálne územie Trnávka, obec BA-m.č. Ružinov, okres Bratislava II o celkovej ploche 21,60 m2 za účelom jeho využívania na technické účely súvisiace s výstavbou a prevádzkovaním základňovej stanice verejnej elektronickej telekomunikačnej siete GSM pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 20.
Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností ­ pozemkov registra „C" v lokalite Jakabovej ulice v Bratislave, katastrálne územie Trnávka parc. č. 14091 ­ zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 m2 parc. č. 14090 ­ záhrady o výmere 188 m2 parc. č. 22110/3 ­ zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Mareka Gunára a Ing. arch. Ildikó Gunárovej, obaja bytom Teplická 11, 831 02 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. - hlasovanie o ukončení diskusie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Proti:

Ing. Slavomír Drozd Ing. Vladimír Sloboda    


   Zdržali sa:

Ing. Martin Patoprstý Ing. Katarína Šimončičová    


   Nehlasovali:

Mgr. Martina Fondrková Dr. Pavol Jusko    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 20.
Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností ­ pozemkov registra „C" v lokalite Jakabovej ulice v Bratislave, katastrálne územie Trnávka parc. č. 14091 ­ zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 m2 parc. č. 14090 ­ záhrady o výmere 188 m2 parc. č. 22110/3 ­ zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Mareka Gunára a Ing. arch. Ildikó Gunárovej, obaja bytom Teplická 11, 831 02 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. - pozmeňujúci NU (Ing. Šimončičová)- zníženie ceny z 200,- Eur na 150,- Eur /m2
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 7
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:

Bc. Radovan Bajer Ing. Martin Patoprstý Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová


   Proti:

Mgr. Igor Adamec Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Martin Lazík Ing. Anna Reinerová Ing. Tatiana Tomášková  


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Mgr. Martina Fondrková Mgr. Martin Pener    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 20.
Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností ­ pozemkov registra „C" v lokalite Jakabovej ulice v Bratislave, katastrálne územie Trnávka parc. č. 14091 ­ zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 m2 parc. č. 14090 ­ záhrady o výmere 188 m2 parc. č. 22110/3 ­ zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Mareka Gunára a Ing. arch. Ildikó Gunárovej, obaja bytom Teplická 11, 831 02 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. - v zmysle materiálu, s úpravou - vypustiť slovo "minimálne" pri cene 200,- Eur/m2
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

Ing. Katarína Šimončičová      


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko      


   Nehlasovali:

Mgr. Martina Fondrková      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 21.
Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava ­ Ružinov na 2. polrok 2015 - doplňujúci NU (Ing. Hrapko)-doplniť v rámcovom pláne položku č. 4 - predmet kontroly: spôsob účtovania za rok 2014, subjekt kontroly: Miestny úrad MČ BA-Ružinov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


   Zdržali sa:

Mgr. Jozef Matúšek Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková  


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová    


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 21.
Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava ­ Ružinov na 2. polrok 2015 - NU v zmysle materiálu doplnený o NU predložený Ing. Hrapkom
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová Ing.arch. Lucia Štasselová    


   Nehlasovali:

Ing. Katarína Šimončičová      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 22.
Správa o výsledku kontroly vyúčtovania a dodržiavania účelu poskytnutých grantov za rok 2014 - hlasovanie o ukončení diskusie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer Ing. Slavomír Drozd Mgr. Martin Ferák
MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík    


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan Ing. Vladimír Sloboda    


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová Dr. Pavol Jusko Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Mgr. Martina Fondrková      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 22.
Správa o výsledku kontroly vyúčtovania a dodržiavania účelu poskytnutých grantov za rok 2014 - zmätočné hlasovanie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:

Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd MVDr Marián Gajdoš
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Ing. Martin Patoprstý
Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Peter Turlík  


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec Mgr. Martin Ferák Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková


   Nehlasovali:

Mgr. Martina Fondrková JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 22.
Správa o výsledku kontroly vyúčtovania a dodržiavania účelu poskytnutých grantov za rok 2014 - skúšobné hlasovanie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 10
Prítomní: 22


   Za:

Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Petra Palenčárová Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Peter Turlík  


   Zdržali sa:

Ing. Slavomír Drozd MVDr Marián Gajdoš Mgr. Martin Lazík Mgr. Martin Pener
Ing. Tatiana Tomášková      


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 22.
Správa o výsledku kontroly vyúčtovania a dodržiavania účelu poskytnutých grantov za rok 2014 - pozmeňujúci NU (Ing. Hrapko+Ing. Sloboda) - nesúhlasí s predloženou správou, ukladá prepracovať a doplniť správu o kontrole grantov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Martin Pener Ing. Tatiana Tomášková    


   Nehlasovali:

Mgr. Martina Fondrková      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 23.
Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava ­ Ružinov - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Zdržali sa:

Ing. Vladimír Sloboda      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 24.
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva - v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík      


   Zdržali sa:

JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 26.
Rôzne - NU (Mgr. Fondrková) - predkladať správu o stave finančných tokov vo vzťahu MČ BA-Ružinov a RPVPS
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák PhDr. Patrik Guldan Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Ing. Tatiana Tomášková      


   Nehlasovali:

Dr. Pavol Jusko      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 26.
Rôzne - NU (Ing. Hrapko)- PRIMA PARK II - nesúhlasí s predloženým projektom,
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


   Zdržali sa:

Ing. Slavomír Drozd      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 26.
Rôzne - NU (PaedDr. Barancová) - vytvorenie internej smernice týkajúcej sa grantového programu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Proti:

MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan    


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 26.
Rôzne - NU (Ing. Patoprstý + Bc.Bajer) - vytvorenie pracovnej skupiny (za účasti Mestskej polície) na určenie problematických lokalít MČ BA-Ružinov, v ktorých je potrebné vykonávať preventívne obhliadky
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

PhDr. Patrik Guldan Mgr. Jozef Matúšek    


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 26.
Rôzne - záverečná prezentácia
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Ing. Martin Patoprstý
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová    


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec Ing. Slavomír Drozd Ing. Peter Hrapko Mgr. Jozef Matúšek
Ing.arch. Lucia Štasselová      

Záznam zasadnutia