Miestne zastupiteľstvo (2006-2010)

Zasadnutie: 10.03.2009

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z XXI. MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného 10.03.2009Číslo hlasovania: 1
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, volebnej komisie,schválenie programu - overovatelia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:

JUDr. Gabriel Almáši  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Ing.arch. Ivan Boháč
MUDr. Vladimír Ďuračka PhDr. Patrik Guldan  Eva Guldanová Ing. Peter Heriban
 Danka Hevierová JUDr. Miloslav Hrádek Ing. Dušan Hruška Ing. Peter Ilčík
Mgr. Viktória Jančošeková RNDr. štefan Leitmann Bc. Valentín Mikuš MVDr. Vladimír Morgoš
Ing. Dušan Pekár Ing. Anna Reinerová  Milan Sačurovský  Peter Ščasný
Ing. Pavol Šmilňák Ing. Peter Turlík Ing. Lucia Virsíková  


   Zdržali sa:

Ing. Peter Hrapko  Ján Laca    


Číslo hlasovania: 2
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, volebnej komisie,schválenie programu - návrhová komisia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:

JUDr. Gabriel Almáši  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Ing.arch. Ivan Boháč
MUDr. Vladimír Ďuračka PhDr. Patrik Guldan  Eva Guldanová Ing. Peter Heriban
 Danka Hevierová Ing. Peter Hrapko JUDr. Miloslav Hrádek Ing. Dušan Hruška
Ing. Peter Ilčík Mgr. Viktória Jančošeková  Ján Laca RNDr. štefan Leitmann
Bc. Valentín Mikuš MVDr. Vladimír Morgoš Ing. Dušan Pekár Ing. Anna Reinerová
 Milan Sačurovský  Peter Ščasný Ing. Pavol Šmilňák Ing. Peter Turlík
Ing. Lucia Virsíková      


Číslo hlasovania: 3
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, volebnej komisie,schválenie programu - volebná komisia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:

JUDr. Gabriel Almáši  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Ing.arch. Ivan Boháč
MUDr. Vladimír Ďuračka PhDr. Patrik Guldan  Eva Guldanová Ing. Peter Heriban
Ing. Peter Hrapko JUDr. Miloslav Hrádek Ing. Dušan Hruška Ing. Peter Ilčík
Mgr. Viktória Jančošeková  Ján Laca RNDr. štefan Leitmann Bc. Valentín Mikuš
MVDr. Vladimír Morgoš Ing. Dušan Pekár Ing. Anna Reinerová  Milan Sačurovský
 Peter Ščasný Ing. Peter Turlík Ing. Lucia Virsíková  


   Zdržali sa:

 Danka Hevierová Ing. Pavol Šmilňák    


Číslo hlasovania: 4
Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, volebnej komisie,schválenie programu - program ako celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:

JUDr. Gabriel Almáši  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Ing.arch. Ivan Boháč
MUDr. Vladimír Ďuračka PhDr. Patrik Guldan  Eva Guldanová Ing. Peter Heriban
 Danka Hevierová Ing. Peter Hrapko JUDr. Miloslav Hrádek Ing. Dušan Hruška
Ing. Peter Ilčík Mgr. Viktória Jančošeková  Ján Laca RNDr. štefan Leitmann
Bc. Valentín Mikuš MVDr. Vladimír Morgoš Ing. Dušan Pekár Ing. Anna Reinerová
 Milan Sačurovský  Peter Ščasný Ing. Pavol Šmilňák Ing. Peter Turlík
Ing. Lucia Virsíková      


Číslo hlasovania: 5
Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2009 - 2011 - návrh - PhDr. Guldan
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 3
Proti: 3
Zdržali sa: 18
Nehlasovali: 2
Prítomní: 26


   Za:

Ing. Ľudmila Bílá PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Heriban  


   Proti:

JUDr. Gabriel Almáši MUDr. Vladimír Ďuračka Ing. Darina Franková  


   Zdržali sa:

 Martin Barkol Ing.arch. Ivan Boháč  Eva Guldanová Ing. Peter Hrapko
JUDr. Miloslav Hrádek Ing. Dušan Hruška Ing. Peter Ilčík Mgr. Viktória Jančošeková
 Ján Laca RNDr. štefan Leitmann Bc. Valentín Mikuš MVDr. Vladimír Morgoš
Ing. Dušan Pekár Ing. Anna Reinerová  Peter Ščasný Ing. Pavol Šmilňák
Ing. Peter Turlík Ing. Lucia Virsíková    


   Nehlasovali:

 Danka Hevierová  Milan Sačurovský    


Číslo hlasovania: 6
Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2009 - 2011 - pôvodné
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 26


   Za:

JUDr. Gabriel Almáši Ing.arch. Ivan Boháč MUDr. Vladimír Ďuračka Ing. Darina Franková
PhDr. Patrik Guldan  Eva Guldanová Ing. Peter Heriban Ing. Peter Hrapko
JUDr. Miloslav Hrádek Ing. Dušan Hruška Ing. Peter Ilčík  Ján Laca
RNDr. štefan Leitmann Bc. Valentín Mikuš MVDr. Vladimír Morgoš Ing. Dušan Pekár
 Peter Ščasný Ing. Pavol Šmilňák Ing. Peter Turlík Ing. Lucia Virsíková


   Zdržali sa:

 Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá  Danka Hevierová Mgr. Viktória Jančošeková
Ing. Anna Reinerová      


   Nehlasovali:

 Milan Sačurovský      


Číslo hlasovania: 7
Odsúhlasenie tajného hlasovania na obsadenie funkcie miestneho kontrolóra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:

JUDr. Gabriel Almáši  Martin Barkol Ing. Ľudmila Bílá Ing.arch. Ivan Boháč
MUDr. Vladimír Ďuračka Ing. Darina Franková JUDr. Svetlana Gavorová PhDr. Patrik Guldan
 Eva Guldanová Ing. Peter Heriban  Danka Hevierová JUDr. Miloslav Hrádek
Ing. Dušan Hruška Ing. Peter Ilčík  Ján Laca RNDr. štefan Leitmann
Bc. Valentín Mikuš MVDr. Vladimír Morgoš Ing. Dušan Pekár Ing. Anna Reinerová
 Milan Sačurovský  Peter Ščasný Ing. Pavol Šmilňák Ing. Lucia Virsíková


   Zdržali sa:

Ing. Peter Hrapko