Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN

Dátum zverejnenia: 20.01.2020
Dátum účinnosti: 20.01.2020

o niektorých podmienkach držania psov