Všeobecne záväzné nariadenia

5/2008

Dátum zverejnenia: 01.01.2009
Dátum účinnosti: 01.01.2009

Ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike