Všeobecne záväzné nariadenia

39/2014

Dátum zverejnenia: 27.06.2014
Dátum účinnosti: 11.07.2014

VZN ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu Trnávka, Krajná-Bočná