Všeobecne záväzné nariadenia

3/2019

Dátum zverejnenia: 15.05.2019
Dátum účinnosti: 30.05.2019

o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov