Všeobecne záväzné nariadenia

3/2019

o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov