Všeobecne záväzné nariadenia

22/2017

Dátum zverejnenia: 08.01.2018
Dátum účinnosti: 01.02.2018

o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov