Všeobecne záväzné nariadenia

2/2019

Dátum zverejnenia: 16.05.2019
Dátum účinnosti: 31.05.2019

prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov