Všeobecne záväzné nariadenia

2/2008

Dátum zverejnenia: 07.03.2008
Dátum účinnosti: 22.03.2008

Ktorým sa zrušujú niektoré VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov