Všeobecne záväzné nariadenia

19/2002

Dátum zverejnenia: 15.03.2002
Dátum účinnosti: 15.03.2002

Ktorým sa zrušuje VZN 2/1999