Všeobecne záväzné nariadenia

18/2017

o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Ružinov