Všeobecne záväzné nariadenia

16/2017

Dátum zverejnenia: 03.03.2017
Dátum účinnosti: 31.08.2017

VZN o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava - NEPLATNÉ