Všeobecne záväzné nariadenia

16/2000

Dátum zverejnenia: 01.01.2001
Dátum účinnosti: 01.01.2001

Ktorým sa zrušuje VZN 16/1993 o stanovení percentuálneho podielu bytov určených na sociálne bývanie