Všeobecne záväzné nariadenia

15/2019

Dátum zverejnenia: 23.10.2019
Dátum účinnosti: 07.11.2019

o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzkarní na území mestskej časti Bratislava-Ružinov