Všeobecne záväzné nariadenia

13/2012

Dátum zverejnenia: 30.05.2012
Dátum účinnosti: 01.06.2012

O zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov