Všeobecne záväzné nariadenia

13/2000

Dátum zverejnenia: 01.01.2001
Dátum účinnosti: 01.01.2001

O užívaní miestnych pozemných komunikácií a verejných priestranstiev.