Všeobecne záväzné nariadenia

11/2000

Dátum zverejnenia: 01.08.2000
Dátum účinnosti: 01.08.2000

O zrušení niektorých VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov