Všeobecne záväzné nariadenia

1/2003

Dátum zverejnenia: 16.02.2003
Dátum účinnosti: 03.03.2003

O dodržiavaní čistoty a poriadku

bolo zrušené s VZN 14/2016