Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN

Dátum zverejnenia: 23.03.2020
Dátum účinnosti: 07.04.2020

Štatút účelových peňažných fondov