Úradná tabuľa

9.12.2019

do 30.12.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičová v Bratislave - k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 4097/2019/11/AJA/MER-210

Deň doručenia: 27.12.2019

Prílohy:

9.12.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičová v Bratislave - k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 4097/2019/11/AJA/MER-210

do doby nadobudnutia právoplatnosti

9.12.2019

do 30.12.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičová v Bratislave - k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 3526/2019/17/ZST/MER-209

Deň doručenia: 27.12.2019

Prílohy:

9.12.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičová v Bratislave - k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 3526/2019/17/ZST/MER-209

do doby nadobudnutia právoplatnosti

6.12.2019

do 27.12.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením - ,,Obnova bytového domu Budovateľská 1 - 7, Páričkova 3 v Bratislave - k. ú. Nivy - spočívajúca v predĺžení lehoty na dokončenie stavby do 05.03.2022

Značka: SÚ/CS 18862/2019/2/JLI

Deň doručenia: 23.12.2019

Prílohy:

6.12.2019

do 06.12.2021

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 19147/2019/MAL

lokalita: parc. č. E-KN 15293/2 k. ú. Nivy (ul. Klincová)

Prílohy:

6.12.2019

do 27.12.2019

Rozhodnutie - povoľuje zmenu stavby pred dokončením - ,,Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"

Značka: č. 20224/2019/SCDPK/97934

Deň doručenia: 23.12.2019

Prílohy:

6.12.2019

do 20.12.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Balmatrade, s.r.o.

Značka: 102757826/2019

Prílohy:

6.12.2019

do 06.12.2029

Petícia - Slovnaft hluk a zápach

Prílohy:

6.12.2019

do 20.12.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Kuopio Plus, s.r.o.

Značka: 102757609/2019

Prílohy:

6.12.2019

do 13.01.2020

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Značka: 424EX 130/19-57

Prílohy:

5.12.2019

do 23.12.2019

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a začatí územného konania o výnimke zo stavebného zákazu - ,,HELIPORT UNB BRATISLAVA - RUŽINOV" - Ružinovská ulica v Bratislave, k.ú. Ružinov

Značka: SU/CS 18066/2019/6/MGU

Deň doručenia: 20.12.2019

Prílohy:

5.12.2019

Informácia o začatí kolaudačného konania - ,,BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy - Hraničná ul., Bratislava - II. Etapa" - k. ú. Nivy

Značka: SU/CS 18866/2019/3/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

5.12.2019

Informácia o začatí kolaudačného konania - ,,BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy - Hraničná ul., Bratislava - II. ETAPA" - SO 800b/SO 206 Sadové úpravy pre objekt SO 206 - k. ú. Nivy

Značka: SU/CS 18865/2019/3/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

5.12.2019

do 23.12.2019

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia - ,,Polyfunkčný komplex Klingerka" - opravuje miesto stavby

Značka: SU/CS 16395/2019/2/KIL

Deň doručenia: 20.12.2019

Prílohy:

4.12.2019

do 12.12.2019

Výzva - Dodávka hygienických potrieb a dávkovacích zariadení

Prílohy:

4.12.2019

do 19.12.2019

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - by Nature s.r.o.

Značka: 102740858/2019

Prílohy:

3.12.2019

do 19.12.2019

Rozhodnutie - vydáva stavebné povolenie - Obnova bytového domu Narcisova 2-4, Bratislava - k. ú. Ružinov

Značka: SU/CS 16430/2019/3/JAH-220

Deň doručenia: 18.12.2019

Prílohy:

3.12.2019

do 19.12.2019

Rozhodnutie - povoľuje zmenu v užívaní - Polyfunkčná budova - Nebytový priestor č.1-P1 - Kaštieľska 2 - k. ú. Ružinov, Bratislava

Značka: SU/CS 14832/6/JLI-222

Deň doručenia: 18.12.2019

Prílohy:

3.12.2019

do 19.12.2019

Rozhodnutie - ustanovuje opatrovníka - Ing. Martin Guldan, PhD., - ,,Nadstavba bytového domu Bazová 7"- k. ú. Nivy, Bratislava

Značka: SÚ/CS 18661/2019/2/MAM

Deň doručenia: 18.12.2019

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 24 ] ďalej » na koniec »»