Žiacke konferencie

Ide o projekty žiakov na druhom stupni základných škôl, ktoré sú zamerané na aspekty životného prostredia majúce súvis s ich bezprostredným životom. Vyvrcholením ich práce je záverečná žiacka konferencia.