Mestská zeleň

Žiaci sa oboznámili s významom mestskej zelene a hlavnými zásadami pri jej koncipovaní v meste. Absolvovali návštevu Horského parku aj s odborným výkladom, Štrkoveckého jazera a Bioparku na Ostredkoch. V rámci projektu deti vytvorili výtvarné návrhy /makty, plagáty, pútače../ o tom, ako by podľa nich mala vyzerať mestská zeleň. Druhá časť projektu bola zameraná na zisťovanie aktuálneho stavu metskej zelene napríklad zmapovali priestranstvá, kde sa najčastejšie parkuje na zeleni a pod. Svoje zistenia predložili na miestnom zastupiteľstve ružinovským poslancom.

maketa1-original  maketa2-original maketa3-original  maketa4-original