Čistota okolo nás

Projekt bol zameraný na problematiku čistoty verejného priestranstva a nakladanie s komunálnym odpadom. Cieľom bolo podnietiť medzi žiakmi základných škôl diskusiu o tejto téme, poskytnúť im priestor na prezentáciu vlastných riešení, rozvinúť kampaň zameranú na všetkých obyvateľov mestskej časti Ba-Ružinov a upozorniť na pálčivý problém životného prostredia.

letak_skoly_zad_6-original  nevedzova_1-original