Farby zeme

Cieľom projektu bolo  upriamenie pozornosti žiakov, učiteľov aj širšej verejnosti na pôdu ako neobnoviteľný prírodný zdroj, nenahraditeľnú zložku života na zemi a našu živiteľku. Súčasťou projektu boli prezentácie o pôde pre nižší stupeň na ZŠ, pričom sa slova ujali ich starší spolužiaci. Vrcholom projektu bola výstava obrazov, ktoré žiaci vytvorili farbami vyrobenými z pôdy.

matka-zem-zs-kuliskova-original   strom-zs-mierova-original  svetlo-zeme-zs-mierova-originallev-zs-medzilaborecka-original