O najkrajšiu planétu

Malí budúci spotrebiteli a prostredníctvom  nich aj dospelí sa cez maľovanie starých elektrospotrebičov naučili, že keď práčka alebo vysávač doslúžia, nepatria do koša, ale zaslúžia si dôstojnejšiu rozlúčku. Treba ich zaniesť na zberné dvory alebo naspäť do predajní, odkiaľ môžu putovať na ekologickú recykláciu. 

Súťaže v maľovaní na vyradené práčky pod názvom „O najkrajšiu planétu“ organizovalo Stredisko environmentálnej výchovy v spolupráci s ENVIDOMOM.

zs-ostredkova-original  zs-nevadzova-original  zs-kuliskova-original  pracovne-nasadenie-original