Spoločenské zvieratá v meste

Témami projektu boli mačky a problém ich túlania, človek a pes meste, chcené a nechcené zvieratá. Všetky zapojené školy najprv urobili prieskum názorov svojich spolužiakov, rodičov, susedov a známych podľa vopred pripraveného dotazníka. Dotazníky za pomoci lektorov SEV vyhodnotili a ďalej sa venovali problematike, ktorá ich na základe odpovedí respondentov najviac zaujala resp. považovali ju za najaktuálnejšiu.

utulok-2-original macka_portret_3-original macky_rano_1-original