Kontakty

Prednosta miestneho úradu

Mgr. Pavol Balžanka

Pozícia: prednosta
Telefón: +421 2 48284248
Email:
Miestnosť: 103A

Informácie

  • organizuje a riadi prácu miestneho úradu,
  • zabezpečuje plnenie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva a starostu,
  • podpisuje so starostom zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva,
  • zúčastňuje sa na zasadnutiach miestnej rady a miestneho zastupiteľstva s hlasom poradným.