Kontakty

Prednosta miestneho úradu

Mgr. Pavol Balžanka

Pozícia: prednosta
Telefón: +421 2 48284248
Email:
Miestnosť: 103A

Informácie

Prednosta Miestneho úradu je zamestnancom mestskej časti, ktorý za svoju činnosť zodpovedá starostovi:

  • organizuje a riadi prácu miestneho úradu
  • zabezpečuje plnenie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva a starostu
  • podpisuje so starostom zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva
  • zúčastňuje sa na zasadnutiach miestnej rady s hlasom poradným a miestneho zastupiteľstva