Kontakty

Sekretariát prednostu

Iveta Trávničková

Pozícia: sekretárka
Telefón: +421 2 48284248
Email:
Miestnosť: 103

Informácie

  • vedie administratívu prednostu a zabezpečuje výkon sekretárskych prác pre prednostu,
  • vykonáva a zabezpečuje hospodársku agendu sekretariátu prednostu,
  • organizačne zabezpečuje pracovné porady prednostu s vedúcimi odborov miestneho úradu,
  • vyhotovuje zápisnice z týchto porád a kontroluje plnenie uložených úloh,
  • vykonáva úlohy vyplývajúce z písomného a osobného styku obyvateľov s prednostom.