Contacts

Prednosta miestneho úradu

Mgr. Pavol Balžanka

Phone: +421 2 48284248
Email:
Place: 103A