Tlačivá: Komunikácie-rozkopávka, uzatvorenie, zaujatie verejného priestranstva

Ohlásenie havárie a žiadosť o stanovenie podmienok pre uvedenie komunikácie do pôvodného stavu   PDF   RTF
Písomný záväzok k odstráneniu závad   PDF   RTF
Žiadosť o povolenie rozkopávky (vozovka+chodník)   PDF   RTF
Žiadosť o povolenie uzávierky, obchádzky, odklonu komunikácie 3 a 4 triedy   PDF   RTF   PDF   RTF
Žiadosť o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie / žiadosť o záväzné stanovisko   PDF   RTF   PDF   RTF
Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva (vozovka + chodník)   PDF   RTF
Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie III. a IV. triedy_AP-KVETOV   PDF   RTF