Tlačivá

Písomný záväzok k odstráneniu závad

Tlačivo sa nachádza v sekciách: Komunikácie-rozkopávka, uzatvorenie, zaujatie verejného priestranstva

 

Súbory: