Tlačivá

Žiadosť o povolenie vjazdu z miestnej komunikácie / žiadosť o záväzné stanovisko

Tlačivo sa nachádza v sekciách: Komunikácie-rozkopávka, uzatvorenie, zaujatie verejného priestranstva

 

Súbory: