Tlačivá

Žiadosť o povolenie uzávierky, obchádzky, odklonu komunikácie 3 a 4 triedy

Tlačivo sa nachádza v sekciách: Komunikácie-rozkopávka, uzatvorenie, zaujatie verejného priestranstva

 

Súbory: