Kontakty

Odbor ekonomický

Ing. Alena Lehotayová

Pozícia: vedúca odboru
Telefón: +421 2 48284423
Email:
Miestnosť: 307

Informácie

Plní hlavne tieto úlohy:

a)  zostavuje rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a vyhodnocuje jeho plnenie,

b)  kontroluje dodržiavanie finančnej  disciplíny,

c)  vedie účtovníctvo  podľa platných predpisov,

d)  uskutočňuje úverovú politiku mesta,

e)  vykonáva daňovú politiku mesta,

f)   realizuje pokladničné operácie,

g)  vedie evidenciu a archiváciu všetkých dokladov potrebných k činnosti odboru,

h)  pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení v riadenej oblasti,

i)   vykonáva ekonomickú a finančnú agendu obchodných spoločností, rozpočtových a príspevkových organizácií mestskej časti