Contacts

Odbor ekonomický

Ing. Alena Lehotayová

Phone: +421 2 48284423
Email:
Place: 307