Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 16.10.2020 – 16.10.2022
Značka: ZP/CS 13973/2020/REM
Popis: Výrub 1 ks drevina na pozemku parc. č. 15279/1 v k. ú. Ružinov
Prílohy: