Úradná tabuľa: Životné prostredie

31.7.2020

do 31.07.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 11391/2020/REM

Výrub 2 ks drevín parc. č. 15109/15 k. ú. Trnávka

Prílohy:

30.7.2020

do 30.07.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 11341/2020/REM

Výrub 12 ks drevín a 280 m2 kríkových porastov parc. č. 15681/1; 22220/4; 15681/5; 15681/1

Prílohy:

24.7.2020

do 24.07.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 11145/2020/MAL

lokalita: parc. č. C-KN 3313/10 v k. ú. Ružinov (Domové role)

Prílohy:

23.7.2020

do 23.07.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 11096/2020/MAL

lokalita: parc. č. C-KN 3867/52 v k. ú. Nivy

Prílohy:

22.7.2020

do 22.07.2022

Výrubové konanie - pokračovanie v konaní

Značka: ZP/CS 15703/2018-1187/2019-1081/2020/LSU

lokalita: parc. č. C-KN 15564/1 v k. ú Ružinov

Prílohy:

21.7.2020

do 21.07.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 11012/2020/REM

Výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. 1106 v k. ú. Dúbravka (Tranovského ulica)

Prílohy:

17.7.2020

Rozhodnutie Územný plán zóny Pošeň – juh, MČ Bratislava-Ružinov

13.7.2020

do 13.07.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 10749/2020/MAL

lokalita: pozemky s parc. č. 10497/11 v k. ú. Nivy, „C-KN“ s parc. č. 1188/18 v k. ú. Ružinov a...

Prílohy:

13.7.2020

do 13.07.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 10723/2020/MAL

lokalita: parc. č. C-KN 10736/6 v k. ú. Nivy (ul. Zelinárska)

Prílohy:

9.7.2020

do 09.07.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 10605/2020/REM

Prílohy:

9.7.2020

do 09.07.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 10608/2020/REM

Prílohy:

8.7.2020

Rozhodnutie - Územný plán zóny Pošeň

6.7.2020

do 06.07.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 10429/2020/MAL

lokalita: parc. č. E-KN 9886/106 v k. ú. Nivy (ul. Súťažná), 7-412/2 v k. ú. Ružinov (ul. Rezedová)

Prílohy:

30.6.2020

do 30.06.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 10128/2020/REM

Výrub 3 ks ihličnanov z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu

Prílohy:

18.6.2020

do 18.06.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 9803/2020/MAL

lokalita: parc. č. E-KN 1-15590 v k. ú. Ružinov, C-KN 1020/14 v k. ú. Ružinov (ul. Papraďová)

Prílohy:

18.6.2020

do 18.06.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 9800/2020/MAL

lokalita: parc. č. E-KN 1788/2 v k. ú. Nivy

Prílohy:

16.6.2020

do 16.06.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 9695/2020/REM

Výrub suchých drevín

Prílohy:

15.6.2020

do 15.06.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 9682/2020/MAL

lokalita: parc. č. C-KN 9887/1 v k. ú. Nivy (ul. Pavlovova)

Prílohy:

12.6.2020

do 12.06.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 9599/2020/REM

Výrub dreviny z dôvodu plánovanej rekonštrukcie

Prílohy:

12.6.2020

do 12.06.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 9627/2020/MAL

lokalita: parc. č. C-KN 15293/57 v k. ú. Nivy

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 8 ] ďalej » na koniec »»