Úradná tabuľa: Životné prostredie

27.1.2020

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava - Bytové domy Domove role, " Bytové domy Domové lúky" OÚ-BA-OSZP3-2019/012842/BAB/II-EIA-r

Značka: OU-BA-OSZP3-2020/012842/017

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava k posudzovaniu vplyvu stavby na životného prostredie - EIA

Prílohy:

22.1.2020

do 22.01.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 1407/2020/MAL

lokalita: parc. č. C-KN 9392/27 - k.ú. Nivy

Prílohy:

17.1.2020

do 17.01.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 1130/2020/DDU

lokalita: parc. č. C-KN 16986/2 k.ú. Trnávka (Krajná)

Prílohy:

17.1.2020

do 07.02.2020

Zámer "Pivovar"

Značka: ŽP/LRI

Zámer "Pivovar" - upovedomenie o začatí konania lokalita Evrovea, existujúci objekt Sklad č.7

Prílohy:

15.1.2020

do 15.01.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 988/2020/MAL

lokalita: parc. č. C-KN 16518/775 - k.ú. Trnávka

Prílohy:

13.1.2020

do 13.01.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 483/2020/MAL

lokalita: parc. č. C-KN 966 (ul. Rezedová)

Prílohy:

10.1.2020

do 10.01.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 374/2020/DDU

lokalita: parc. č. 16518/655 k. ú. Trnávka (ul. Mokráň záhon)

Prílohy:

8.1.2020

do 08.02.2020

Štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy, prerokovanie návrhu zadania

Značka: UP/UP3

Prílohy:

2.1.2020

do 02.01.2022

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 38/2020/DDU

lokalita: parc. č. 14814/195 k. ú. Trnávka (ul. Na Križovatkách)

Prílohy:

13.12.2019

do 13.12.2021

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 19506/2019/MAL

lokalita: parc. č. C-KN 9193/23, 9193/180, 9193/713 k.ú Nivy

Prílohy:

6.12.2019

do 06.12.2021

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 19147/2019/MAL

lokalita: parc. č. E-KN 15293/2 k. ú. Nivy (ul. Klincová)

Prílohy:

22.11.2019

do 22.11.2021

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 18524/2019/DDU

lokalita: parc. č. 14813/129 k. ú. Trnávka (Bulharská 48)

Prílohy:

21.11.2019

do 21.11.2021

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 18460/2019/MAL

lokalita: parc. č. 3563/1, 3563/25, 3563/62, 3563/80, 3563/87, 3563/88, 3607/2, 3608/3, 15413/28...

Prílohy:

18.11.2019

do 18.11.2021

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 18177/2019/MAL

lokalita: parc. č. 1937 k.ú. Ružinov (ul. Mierová)

Prílohy:

13.11.2019

do 13.11.2021

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 18027/2019/MAL

lokalita: parc. č. 10224/1 k.ú. Staré Mesto (ul. Záhradnícka)

Prílohy:

13.11.2019

do 13.11.2021

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 17915/2019/MAL

lokalita: parc. č. 1866/1 k.ú. Ružinov (ul. Strojnícka)

Prílohy:

8.11.2019

do 08.11.2021

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 17809/2019/DDU

lokalita: parc. č. 16099/79 v k. ú. Trnávka /Letisko M. R. Štefánika/

Prílohy:

7.11.2019

do 07.11.2021

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 17718/2019/DDU

lokalita: parc. č. 22469/2 v k. ú. Trnávka /ul. Ribayova 17/

Prílohy:

6.11.2019

do 06.11.2021

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 17666/2019/MAL

lokalita: parc. č. 9226/14, 9226/19 k.ú. Nivy (ul. Mlynské Nivy)

Prílohy:

5.11.2019

do 05.11.2021

Výrubové konanie

Značka: ZP/CS 17584/2019/MAL

lokalita: parc. č. 15294/51v k.ú. Ružinov (ul. Ružinovská)

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 9 ] ďalej » na koniec »»