Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 16.10.2020 – 16.10.2022
Značka: ZP/CS 13966/2020/REM
Popis: Výrub 1 ks drevina na pozemku parc. č. 17043/29 v k. ú. Trnávka
Prílohy: