Úradná tabuľa

Sekcia: Oznamy

Zverejnenie životopisov kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra MČ BA-Ružinov na webovom sídle MČ BA-Ružinov

Zverejnené: 9.09.2020 – 22.09.2020