Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava

Zverejnené: 8.09.2020 – 21.09.2020
Značka: ŽP/LRI
Popis: Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o pokračovaní konania