Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 31.07.2020 – 31.07.2022
Značka: ZP/CS 11391/2020/REM
Popis: Výrub 2 ks drevín parc. č. 15109/15 k. ú. Trnávka
Prílohy: