Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 30.07.2020 – 30.07.2022
Značka: ZP/CS 11341/2020/REM
Popis: Výrub 12 ks drevín a 280 m2 kríkových porastov parc. č. 15681/1; 22220/4; 15681/5; 15681/1
Prílohy: