Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 24.07.2020 – 24.07.2022
Značka: ZP/CS 11145/2020/MAL
Popis: lokalita: parc. č. C-KN 3313/10 v k. ú. Ružinov (Domové role)
Prílohy: