Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie - pokračovanie v konaní

Zverejnené: 22.07.2020 – 22.07.2022
Značka: ZP/CS 15703/2018-1187/2019-1081/2020/LSU
Popis: lokalita: parc. č. C-KN 15564/1 v k. ú Ružinov
Prílohy: