Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 30.06.2020 – 30.06.2022
Značka: ZP/CS 10128/2020/REM
Popis: Výrub 3 ks ihličnanov z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu
Prílohy: