Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Logisticko-priemyselný park Čierny les

Zverejnené: 22.06.2020 – 8.07.2020
Značka: ŽP/LRI
Popis: Logisticko-priemyselný park Čierny les - zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania. Navrhovateľ IMMOLEASE, spol. s.r.o.,
Prílohy: