Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 22.05.2020 – 22.05.2022
Značka: ZP/CS 8311/2020/REM
Popis: Výrub 2 ks javor - MČ Dúbravka
Prílohy: