Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 23.03.2020 – 23.03.2022
Značka: ZP/CS 7133/2020/REM
Popis: Výrubové konanie - parkovisko Billa Bajkalská
Prílohy: