Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 14.02.2020 – 14.02.2022
Značka: ZP/CS 5790/2020/REM
Popis: VK - Bulharská 89, parc. č. 14295/1 v k. ú. Trnávka
Prílohy: